Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

Nie pożądaj żony bliźniego swego... nadaremno.
— Julian Tuwim
Reposted frommental-cat mental-cat viaquotes quotes
Lauren Bacall and Humphrey Bogart resting at a cafe in Paris, 1953
"Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z 
naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęskę.
— Jakub Żulczyk dla onet.pl
Reposted fromzenibyja zenibyja viadziza dziza
Untitled
Reposted fromweightless weightless
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viaaneth aneth
3390 523c 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaaneth aneth
4836 6b1c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary

June 14 2015

Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— J. Borszewicz
7265 a5ea 500
Reposted fromaliceinweedland aliceinweedland viahermina hermina
7692 8e00
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadziza dziza
Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia.
— Jarosław Borszewicz
Wargi mnie bolą z niepocałowania,
zresztą nie tylko wargi,
bolą oczy z niepatrzenia,
i dłonie, i opuszki palców bolą też.
siedem przeklętych dni, co tydzień.
— Urszula Kozioł

June 03 2015

0709 60f5
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaaneth aneth
0993 4d9a
7433 9962

iam-justagirl:

Image via We Heart It #adventure #america #europe #hipster #travel #travelling #UnitedKingdom #vintage

June 01 2015

8357 3e29 500

g0dziiia:

I wish this was longer

Reposted fromYggry Yggry viakawainka kawainka
Nie znałem siebie i pewnie nigdy nie będę znał. Coś się we mnie ciągle miotało, czegoś chciałem, a nie wiedziałem czego, najgłupsza rzecz, a wyprowadzała mnie z równowagi, pragnąłem się do czegoś przywiązać, a wszystko odpychałem. Ogarniała mnie bez powodu wściekłość, a za chwilę próbowałem daremnie zrozumieć, dlaczego. A wszystkie tęsknoty, jakie mnie nachodziły, wydawały mi się tęsknotami nienawidzącymi. I nie świata, ludzi, życia, lecz samego siebie. Czy zresztą jakakolwiek tęsknota nie jest skierowana do siebie, za sobą?
— Wiesław Myśliwski, Ostatnie rozdanie
Reposted fromthebelljar thebelljar viapeasorela peasorela
9073 c0ad 500
Reposted fromedenpath edenpath viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl